Rijkswaterstaat

Béyonit ontwikkelde een managementdashboard voor Rijkswaterstaat om per project alle 
Relevante KPI’s en sturingsinformatie op overzichtelijke wijze te presenteren en te managen.

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en hoofdwatersystemen. De dienst heeft als hoofdtaken om te werken aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer ("droge waterstaat"), het onderhoud en de verbetering van het systeem van vaarwegen ("natte waterstaat") en de bescherming tegen overstromingen.

We kregen de vraag om een managementdashboard te ontwikkelen om alle sturingsinformatie van project Reevesluis (onderdeel van het Ijseldeltaprogramma) centraal te managen en te up-to-date te houden. Zo houdt RWS controle en wij droge voeten.

Meer weten over Rijkswaterstaat?

Bekijk website
Ons werk op display

Onze referenties